Levá polovina našeho obličeje je krásnější než ta pravá. Proč?

Už jste někdy studovali svůj obličej v zrcadle a přemýšleli, která polovina vašeho obličeje je krásnější? Konec otázek, definitivní odpověď přinesli psychologové.

Levá polovina našeho obličeje je krásnější než ta pravá. Proč?
Levá polovina našeho obličeje je krásnější než ta pravá. Proč?
Zdroj: archiv

Podle studie psychologů z Wake Forest University je pro nás mnohem sympatičtější levá část obličeje – pohled na ni lidem přináší více radosti, uspokojení a pozitivních emocí. Vědecký tým má i vysvětlení: levá polovina našeho obličeje vyjadřuje více emocí. 

Jak fungují optické klamy? Lidé jsou schopni vidět kousek do budoucnosti

Studie publikovaná ve vědeckém magazínu Experimental Brain Research je založená na výsledcích rozsáhlého testu. Během něj požadovali vědci po zúčastněných, aby ohodnotili přitažlivost levé a pravé stany mužských i ženských obličejů. Aby zamezili předsudkům, předkládali fotografie normální i zrcadlově otočené, na nichž se pravá strana jevila jako levá a levá zase jako pravá. 

Zjistili, že u většiny testovaných existuje silná preference pro levou stranu – a to i v případech, kdy počítačový program strany prohodil. Levá strana obličeje působila esteticky výrazně přitažlivěji než pravá. Psychologové si ověřovali, zda lidé tyto výsledky jen nepředstírají; testovali tedy i rozšíření zorniček. Tato reakce je automatická a vědomě jen těžko ovlivnitelná: pokud se díváte na něco, co se vám líbí nebo vás zaujalo, rozšíří se vám zorničky. I tento test potvrdil předchozí výsledky: levá strana obličeje byla hodnocena kladněji.

 

Každá polovina mozku má na práci něco jiného

„Naše výsledky ukazují, že levá strana obličeje ukazuje více emocí, což je pro pozorovatele esteticky víc uspokojující. Naše zjištění tak potvrzuje několik dalších teorií – například to, že pravá strana mozku kontroluje levou stranu obličeje při emocionálních reakcích,“ vysvětlují psychologové.

Jejich závěr není žádnou novinkou, jde však o první vědecký důkaz – zatím se nad podobnými teoriemi jen spekulovalo. Jde o součást většího celku psychologicko-medicínských studií, které se věnují lateralizaci emocí. Jde o to, že obě poloviny mozku zpracovávají a kontrolují emoce odlišně.

Mobilní aplikace z nás dělají nejlínější kulturu, jaká kdy na Zemi žila

Protože se nervová vlákna v prodloužené míše křižují, řídí levá hemisféra pravou polovinu těla a pravá hemisféra řídí levou. Ve většině případů řídí levá hemisféra řečové a jazykové funkce (včetně čtení a psaní), logiku, uvažování a motorické činnosti, zatímco pravá hemisféra obecně řídí prostorové vnímání, umělecké dovednosti a emoce, včetně výrazu obličeje. Od této normy však mohou existovat odchylky. Zajímavé je, že vizuální procesy, sluch a matematika jsou obecně sdíleny oběma polovinami.

Lateralizace souvisí se stupněm, na kterém se každá hemisféra specializuje na určité typy funkce nebo procesy. Lidé se velice liší podle typu laterality; někteří mají striktně lateralizované funkce (řeč na levé atd.), zatímco jiní mají stupeň lateralizace nižší. Jestliže jedna mozková hemisféra řídí v určité funkci tu druhou, mluvíme o cerebrální nebo hemisférické dominanci. Jinými slovy, lidé nemají dominantní celou jednu nebo druhou stranu mozku, jak se dříve věřilo. Spíš se zdá, že určité části mozku specifické procesy a aktivity řídí nebo usměrňují, ale neovládají je zcela. Obě poloviny mozku spolu neustále komunikují, spolupracují, ale nesoupeří, chovají se jako jeden celek.

FOTO: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články