Parazitů je desetkrát víc než jejich rybích hostitelů

V korálových útesech není jen ráj ryb - ale především jejich parazitů. Odhalil to výzkum, na kterém se podíleli i čeští vědci.

Parazitů je desetkrát víc než jejich rybích hostitelů
Parazitů je desetkrát víc než jejich rybích hostitelů
Zdroj: archiv

Pozoruhodnou studii o mořské biodiverzitě uveřejnil začátkem září mezinárodní odborný časopis Aquatic Biosystems. Vznikla na základě výzkumu rozmanitosti parazitů žijících v tropické laguně podél korálových útesů v Nové Kaledonii. Členem mezinárodního týmu vědců ze čtyř zemí (Austrálie, Velká Británie, Česko a Francie), kteří tento fenomén zkoumali osm let, byl i RNDr. František Moravec, DrSc., z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Nová Kaledonie má největší korálovou lagunu a druhý největší korálový útes planety. 

Proč musíme chránit oceány? Jak jejich záchrana může ovlivnit naše životy?

Badatelé dospěli k závěru, že počet rybích parazitů je nejméně desetkrát větší než počet rybích druhů obývajících korálový útes (platí pro rybí druhy podobné velikosti a větší ze čtyř studovaných čeledí). Proto vyhubení jednoho rybího druhu na tomto korálovém útesu by pravděpodobně vedlo k současnému vyhubení nejméně deseti druhů parazitů na něj vázaných. Vymizení těchto parazitů, ačkoliv na první pohled nevýznamné, by mělo za následek desetkrát větší ztrátu biodiverzity. Následky takového vyhubení pro rovnováhu na korálových útesech a obecně pro evoluci druhů jsou nevypočitatelné.

Biodiverzita oceánů

Výzkum byl primárně zaměřen na tradiční morfologii parazitů, a to s důrazem na korýše, vnější a vnitřní motolice, tasemnice a hlístice. Cílem byl odhad počtu druhů parazitů z ryb vyskytujících se na útesu a počet možných kombinací hostitel-parazit, což by podalo jasný obraz biodiverzity v oblasti.

Paraziti jsou často malí a unikají pozornosti netrénovanému oku. Výjimky však potvrzuje tento velký parazitický stejnonožec (Anilocra gigantea), vyfotografovaný zaživa na rybě Pristipomoides argyrogrammicus během studia (viz úvodní foto nahoře). Tento parazitický korýš je nyní ve sbírce Národního přírodovědeckého muzea v Paříži.

Text a foto: AVČR

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články