Skenování mozku odhalilo tváře lidí, které testovaný viděl

Mapování funkcí mozku s pomocí magnetické rezonance se posunulo na další metu. Na základě skenování mozku dokázali výzkumníci z Yale University rekonstruovat tváře lidí, které testovaní dobrovolníci viděli.

Skenování mozku odhalilo tváře lidí, které testovaný viděl
Skenování mozku odhalilo tváře lidí, které testovaný viděl
Zdroj: archiv

"Je to forma čtení myšlenek," uvádí na univerzitním serveru profesor psychologie Marvin Chun, autor článku v časopise NeuroImage. Neustále vylepšovaná technika funkční magnetické resonance (fMRI) už umožnila vědcům rozeznat, nač testovaní jedinci myslí v hrubých obrysech, například, zda vizualizují zvíře nebo budovu. Ovšem nedokázali určit druh zvířete nebo budovy.

Jeden Chunových studentů, Alan S. Cowen, se však zaměřil na možnost rekonstrukce lidské tváře na základě vzorců mozkové aktivity. Šlo o velice náročný úkol, protože rozeznáváním tváří se věnují rozsáhlé oblasti mozku, protože jde o informaci, která je pro jedince velice důležitá a svědčí o jejím významu pro přežití.

skenování mozku

"Vnímáme tváře v mnohem větší úrovni detailu, než vnímáme jiné věci," upozorňuje Cowen. Společně s kolegy během výzkumu ukazoval šesti dobrovolníkům tváře 300 různých lidí. Během toho u nich probíhalo skenování mozku, aby se vznikl statistický soubor o mozkové aktivitě při načítání jednotlivých podob. 

Postupně se podařilo vědcům skenování vyladit a rekonstrukce tváří z mozkových skenů zpřesnit. Podle Cowena se jejich metoda může využívat například pro terapii autistických dětí a zjistit, jak vnímají lidi kolem sebe, nebo pro zjišťování mozkové aktivity a reakcí u lidí v kómatu.

Vzhledem k tomu, že podobné zprávy vyvolají spekulace o tom, že podobné projekty může vláda zneužít pro čtení myšlenek, odborníci zdůrazňují, že lidská mysl funguje velmi individuálně, a tak čtení myšlenek funguje jen u lidí, kteří dlouhodobě s vědci dobrovolně spolupracují.

Související články