Největší podzemní jezero v Čechách najdete v Bozkovských dolomitových jeskyních

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně v severních Čechách. Nachází se zde největší jezero v podzemí.

Zdroj: Petr Zajíček

Krkonošské podhůří je bohaté na krasové jevy, i když jsou vázány na izolované ostrůvky vápenců a dolomitů. Desítky jeskyní mají délku od několika metrů až po kilometrový podzemní systém, kterým jsou Bozkovské dolomitové jeskyně.

Dlouho v utajení

Tato další z řady veřejnosti zpřístupněných jeskyní byla dlouhou dobu lidem skryta, protože do ní neexistoval přirozený volný vstup. Z významných krasových jevů v oblasti Bozkova u Semil byla známa pouze Kramářova vyvěračka, skrz kterou byl průnik pro člověka nemožný. První prostory byly objeveny až roku 1947 při lámání kamene v lomu Na Vápenci.

Těžba byla na krátkou dobu přerušena a objevené části, tzv. Staré jeskyně prozkoumány a zdokumentovány. O deset let později se podařilo proniknout do dalších prostor s krápníkovou výzdobou. Poté se výzkumu ujala Krasová sekce Společnosti Národního muzea v Praze.

 

Na základě průkopnických geofyzikálních měření byly lokalizovány další neznámé části jeskynního systému. Objeveny tak byly Nové jeskyně s podzemními jezery. V letech 1965–1968 probíhaly v obou částech Bozkovských dolomitových jeskyní práce na zpřístupnění veřejnosti. Staré a Nové jeskyně byly propojeny štolou a 2. 5. 1969 byly slavnostně otevřeny pro veřejnost.

Největší pod vodou

Víceúrovňový členitý systém Bozkovských dolomitových jeskyní byl utvářen postupnou korozí dolomitových vrstev. V silně rozrušených komplexech puklin docházelo k řícení stěn a vznikly tak domovité prostory. Největší z nich – Jezerní dóm s rozměry 24 x 14 x 17 metrů. Modelaci stěn a stropů ovlivnil výskyt křemenných vrstev a žil v dolomitech. Zatímco dolomity byly postupně rozpouštěny a odnášeny, polohy křemene zůstaly neporušeny. Výsledkem této selektivní koroze jsou vypreparované římsy a lišty na stěnách.

Zajímavé byly také průzkumy největšího jezera v Čechách v Jezerním dómu. Původní hladina při objevu v roce 1958 sahala o pět metrů výše. První odvážné potápěčské průzkumy vedly k objevu menších prostor nad vodní hladinou. Později byly prováděny i čerpací pokusy za pomocí obřích násosek. Nejhlubší známé partie pod hladinou jezera byly prozkoumány v hloubce14 metrů. Podvodní prostory však pokračují ještě hlouběji.

Zkuste si s námi KVÍZ: Poznáte zvířata podle jejich tlapek?

Krápníková výzdoba jeskyní je místy velmi bohatá a barevná. Vyskytují se tu i vzácnější typy ve formě excentrických krápníků. Charakteristické jsou také průsvitné záclony. Zajímavostí prohlídkové trasy je ukázka luminiscence krápníků ve světle UV – lampy v Půlnoční jeskyni.

Celková délka všech známých prostor činí 1075 metrů s výškovým rozpětím 43 metrů. Přibližně třetina je zpřístupněna veřejnosti. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou naším nejdelším krasovým systémem vytvořeným v dolomitech.

Více se o jeskyni dočtete na stránkách Správy jeskyní České republiky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články