Čeští vědci zahájili novou sezonu v Antarktidě

Ani letos se naší vědecké expedici nepodařilo doplout na ledoborci Almirante Viel až k samotnému ostrovu Jamese Rosse. Zastavil jej zámrz asi třicet kilometrů před cílem a tak přišly ke slovu vrtulníky.

Čeští vědci zahájili novou sezonu v Antarktidě
Čeští vědci zahájili novou sezonu v Antarktidě
Zdroj: archiv

Na Velvyslanectví České republiky v Chile. Na Velvyslanectví České republiky v Chile. Zdroj: null

Z republiky členové expedice odletěli 9.ledna. Sedm z nich navštívilo o den později naše velvyslanectví v Santiagu de Chile. Seznámili velvyslance Ing. Zdeňka Kubánka a jeho spolupracovníky s novinkami v českém antarktickém vědeckém programu.

Den D v letošní cestě na ostrov nastal 13.ledna, kdy se expedice nalodila na ledoborec Almirante Oscar Viel. Cesta s krátkými zastávkami na ekvádorské stanici Maldonado (Greenwich Island) a peruánské stanici Machu Pichu (ostrov Krále Jiřího) proběhla v klidu a bez problémů.

Před ostrovem Jamese Rosse se, bohužel, potvrdily zprávy o letošním ledovém zámrzu. Nebyl ovšem tak rozsáhlý jako loni a ledoborec se dostal až na 30 kilometrů od stanice. Následný transport expedice pomocí dvou vrtulníků zabral asi devět hodin.

Komplikace pro expedici je to ale v tom, že vrtulníky nemohly přepravit všechen náklad a hlavně, na břeh se nedostal kontejner. Ten je plný technického vybavení – především solárních panelů a nového typu větrného generátoru, který měl být na stanici testován.

Stinná jižní strana hlavního objektu české vědecké stanice Stinná jižní strana hlavního objektu české vědecké stanice Zdroj: null

Naštěstí bylo možné s osádkou ledoborce domluvit příslib na nový pokus o vyložení „carga“ v pozdějším létu, kdy se průliv Prince Gustava definitivně zbaví ledového sevření.

Karty tedy drží počasí - jako vždy.

Expedice při slavnostním vyvěšení vlajky – národní zástavu letos nově doplnila také vlajka Masarykovy univerzity, která českou vědeckou stanici v Antarktidě vlastní a provozuje. Expedice při slavnostním vyvěšení vlajky – národní zástavu letos nově doplnila také vlajka Masarykovy univerzity, která českou vědeckou stanici v Antarktidě vlastní a provozuje. Zdroj: null

(Přetrvávání mořského zámrzu ovšem zde, na rozdíl od loňska, není způsobeno nízkými teplotami,ale především malou četností výskytu vichřic a nepříznivým směrem větru,který neumožňuje rozpraskaným ledovým krám oddriftovat k severu, kde pak v teplejších vodách roztají.)

Po vylodění (19.1. 2014) nastala proběhla rutinní práce podle osvědčených postupů. Došlo ke zprovoznění všech systémů stanice (tj. vody, elektřiny, vzduchotechniky a topení).

Chilský admirál Felipe García-HuidobroChilský admirál Felipe García-HuidobroZdroj: null

Podle údajů z meteorologických přístrojů panovalo v této oblasti „letní“ počasí již od počátku listopadu; a bylo to vidět. Oproti loňské sezóně bylo mnohem méně práce s odklízením sněhu.

Přes nepříznivý mořský zámrz, který zatím znemožňuje využití člunů pro příbřežní plavbu nezbytnou k dosažení vzdálených lokalit, budou vědci usilovat o získání maximálního množství naměřených dat a odebraných vzorků. Intenzivní prací v terénu i ve staničních laboratořích stráví více než čtyřicet dní.

Hynek Adámek s využitím tiskových materiálů Masarykovy univerzity

 

Úvodní foto: Chilský vojenský ledoborec Almirante Oscar Viel se snaží přiblížit

se co nejvíce k české vědecké stanici během vyloďovací operace. 19.1.

2014. Foto: K. Láska.

Související články