Atlas pocitů prozrazuje emoce bez ohledu na rasu či jazyk

Hruď se pýchou dmoucí, pocit štěstí od hlavy až k patě - obojí patří k emocím, které mají reálné fyzické projevy uvnitř těla. Dají se přečíst a díky tomu vznikl i barevný atlas řeči těla, který sestavili vědci z finských univerzit.

Atlas pocitů prozrazuje emoce bez ohledu na rasu či jazyk
Atlas pocitů prozrazuje emoce bez ohledu na rasu či jazyk
Zdroj: archiv

Nešlo o gesta nebo na první pohled patrné projevy, ale emoce se projevují i změnou teploty v jednotlivých tkáních v závislosti na napětí, hromaděním krve nebo pocením, nebo změnou dýchání. Jen málokdo dokáže ovládnout vnitřní tonus organismu a nebo dokonce hormony.

Emoce jsou spojeny s tělesnými pocity a vědci umí tyto tělesné ozvěny pocitů číst i díky experimentálnímu výzkumu, který zahrnul více než 700 dobrovolníků ve Finsku, Švédsku a na Tchaj-wanu. Účastníkům výzkumu byly navozovány pestré emocionální stavy s pomocí slov, videa, zvuků. příběhů.

Dobrovolníci sami zaznamenávali, jakou změnu - emocionální či fyzickou - pocítili. Zároveň byli skenování přístroji, které zaznamenávaly změny, kterých si ani nemuseli všimnout. Jednotlivé emoce (štěstí, opovržení, láska, zlost, strach…) byly testovány jak v univerzálním pojetí, tak i v kulturním kontextu dobrovolníků na základě toho, odkud pocházejí a jakou řeč užívají.

Různé emoce se samozřejmě mohou navzájem překrývat. Například pocit hněvu a strachu okupují horní část hrudníku, což odpovídá zřejmě zvýšení frekvence tepu i dýchání. Naopak pocit štěstí umí zaplavit celé tělo.

Vedle vytvoření podrobných zážitkových map, výsledky výzkumu zveřejněného v odborném žurnálu PNAS, se ukázalo, že fyzické projevy emocí jsou pro lidi univerzální bez ohledu na rasu. Odborníci se zároveň domnívají, že jejich poznatky bude možné využít k léčbě emočních poruch.

Související články