Učená společnost ocenila imunoložku Říhovou a matematika Pultra

Imunoložka Blanka Říhová a matematik Aleš Pultr v pondělí v pražském Karolinu převzali od Učené společnosti ČR medaile za zásluhy o rozvoj vědy. Profesorka Říhová byla oceněna za významné objevy v imunologii v oblasti směrovaných polymerních léčiv, profesor Pultr za mimořádné výsledky v teorii matematických struktur.

Učená společnost ocenila imunoložku Říhovou a matematika Pultra
Učená společnost ocenila imunoložku Říhovou a matematika Pultra
Zdroj: archiv

Sedmdesátiletá Říhová patří podle Učené společnosti k nejvýraznějším a mezinárodně nejuznávanějším osobnostem české vědy. Od roku 1964 působí v oddělení imunologie Mikrobiologického ústavu AV ČR. Její laboratoř se zaměřuje na výzkum směrovaných polymerních léčiv vhodných především pro léčbu nádorů. Je i pedagožkou - její schopnost vychovávat novou vědeckou generací vyústila do vzniku vlastní vědecké školy.

Čtyřiasedmdesátiletý Pultr patří k mezinárodně uznávaným osobnostem české matematiky. Kromě četných zahraničních pobytů celý život působil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Jeho dílo zahrnuje různé oblasti abstraktní matematiky - teorii kategorií a struktur, kombinatoriku a teorii grafů a topologii, které se uplatňují i v jiných oborech.

Dostalo se i na nastupující generaci

Učená společnost udělila také ceny dalším téměř dvaceti mladým vědcům, pedagogům a studentům.

Ocenění získal například Peter Krupka, ředitel Gymnázia v Brně-Řečkovicích, za vyhledávání mladých vědeckých talentů a zprostředkovávání kontaktů na brněnská vědecká pracoviště. Sedmdesátiletého matematika Josefa Kubáta, který byl středoškolským pedagogem na Pardubicku, ocenila Učená společnost za jeho dlouholetou intenzivní pedagogickou činnost; získal mnoho studentů pro studium matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Cenu za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu udělila Učená společnost v kategorii mladý vědecký pracovník přírodovědci Marku Eliášovi z Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity. Eliáš zkoumá diverzitu a taxonomii jednobuněčných řas, se spolupracovníky popsal již pět nových rodů a sedm dříve neznámých druhů.

V této kategorii získal cenu i chemik Martin Lamač z Oddělení syntézy a katalýzy v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který přispívá k rozvoji teoretické chemie. Oceněn byl za vývoj nových organokovových katalyzátorů metalocenového typu.

Učená společnost sdružuje významné české vědce. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Nynější Učená společnost se považuje za pokračovatelku Královské české společnosti nauk založené v roce 1784, jejíž činnost v roce 1952 komunistický režim zastavil. Ustavena byla poté v roce 1994.

Související články