Větry dinosaurů způsobily globální oteplování, naznačuje studie

Sauropodní býložraví dinosauři, kteří se po planetě pohybovali před 150 miliony let, produkovali zřejmě takové množství metanu, že v prehistorické době přispělo ke klimatickému oteplování.

Větry dinosaurů způsobily globální oteplování, naznačuje studie
Větry dinosaurů způsobily globální oteplování, naznačuje studie
Zdroj: archiv

Váha těchto obrovitých zvířat, jako byl například diplodocus, se pohybovala v průměru kolem dvaceti tun. A podobně jako dnešní dobytek měla ve své střevní flóře mikroby, jež produkovaly během trávicího procesu rostlinné potravy metan. Tento plyn je jedním ze skleníkových plynů, které se podílejí na globálním oteplování.

"Jednoduchý matematický model napovídá, že mikroorganismy, které žily v trávicím traktu oněch sauropodních dinosaurů, mohly vyrábět dostatek metanu, aby významně ovlivnil podnebí v období mezozoika (před 250 až 65 miliony let)," upozornil Dave Wilkinson z Liverpoolské univerzity, hlavní autor studie publikované v americkém časopise Current Biology.

Člověk na dinosaury nestačil

"Ve skutečnosti, podle našich výpočtů, tihle dinosauři mohli produkovat více metanu, než všechny dnešní přírodní zdroje i lidská činnost dohromady," poznamenal. Vědci zkoumali metan produkovaný různými zvířaty dnešní doby. S pomocí matematických rovnic vypočítali předpokládané množství tohoto plynu v závislosti na velikosti živočicha. Například sauropodní dinosauři s průměrnou váhou 20 tun, kterých na kilometr čtvereční připadlo několik desítek, při svém přesunu po Zemi produkovali ročně kolem 520 milionů tun metanu.

Poté, co dinosauři vyhynuli, a než nastala průmyslová epocha v 19. století, pohybovala se produkce tohoto plynu na Zemi kolem 200 milionů tun ročně. Pro srovnání, dnešní přežvýkavci produkují 50 až 100 milionů tun metanu ročně, což přispívá ke klimatickému oteplování. Nicméně hlavním faktorem je oxid uhličitý pocházející ze spalování fosilních paliv.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články