Poplašné zprávy o vymírání druhů staví nová studie na hlavu

Ohrožení biodiverzity, tedy rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, bylo v uplynulých letech varovnou mantrou ekologů. Nová studie z univerzity St. Andrews však překvapivě uvádí, že za sledované období nebyl nikde na světě zaznamenán pokles počtu druhů.

Poplašné zprávy o vymírání druhů staví nová studie na hlavu
Poplašné zprávy o vymírání druhů staví nová studie na hlavu
Zdroj: archiv

Závěry vycházejí  z více než šesti milionů pozorování suchozemských, sladkovodních a mořských oblastí od pólů k rovníku. A přestože odborníci nechtějí, aby jejich zjištění vedlo k podceňování zpráv o vymírání některých druhů, zjistili, že biologická rozmanitost nebyla zatím dotčena. Přítomnost jednotlivých druhů se spíše v čase dynamicky mění a vyvíjí.

Mezinárodní tým přitom studoval vše ze stromů, ptáků a savců , pro ryby a bezobratlé živočichy. Výzkum byl financován z projektu Evropské rady pro výzkum BioTIME 

"Na rozdíl od očekávání, jsme nepozorovali konzistentní úbytek druhů v čase - sice jsme našli řadu průzkumů dokládajících úbytek, nicméně to vyvažovaly ve stejné míře zisky ve prospěch biodiverzity," uvedla spoluautorka studie Maria Dornelasová. Jinými slovy, některé druhy mohou zmizet ze svých oblastí nebo dokonce vymřít, ale druhovou pestrost většinou doplňují druhy nové.

Jinými slovy - ačkoli se změnilo složení druhů v řadě oblastí, celkový počet druhů nepoklesl.

"Toto překvapivé zjištění by mohlo být způsobeno především kvůli migraci invazivních druhů, které se rychle šíří po celém světě v reakci na změnu klimatu," komentoval zjištění druhá hlavní autorka studie Anne Magurranová.

 

Související články